Loading...

Các câu hỏi

Công việc, Báo cáo, và File được phân theo từng dự án

Những người được mời tham gia dự án thông qua email hoặc số điện thoại. Có thể thêm hoặc xóa các dự án này trong mục quản lý "Người tham gia" Chỉ người tạo dự án mới được mời thêm người vào

Chỉ cần nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động Người được mời sẽ nhận được email hoặc tin nhắn (SMS) mời tham gia với user được tạo sẵn

Mỗi công việc có thể được giao cho 1 hoặc nhiều người, hoặc có thể cho chính bạn. Rất đơn giản bạn chỉ việc nhập địa chỉ email của người được giao thì người đó sẽ có tài khoản truy cập IZwork. Người nhận việc chỉ nhìn thấy được các công việc được giao

Mỗi công việc và dự án đều có ngày bắt đầu và kết thúc Khi thời gian còn dưới 10% sẽ chuyển sang màu đỏ

Số lượng báo cáo được nhận hiển thị trong công việc