Loading...

Cách tạo dự án và giao việc trên IZwork

  • 07/11/2022
  • Admin
  • Blog

Cách tạo dự án và giao việc trên IZwork

Đáp ứng nhu cầu của cấp quản lý và nhân sự.

+ Theo dõi tiến độ dự án
+ Gửi & Nhận báo cáo tình trạng dự án & công việc
+ Sắp xếp công việc ưu tiên và hành động
+ Đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của nhân sự
+ Quản lý thông tin liên hệ (khác hàng hoặc đối tác)
+ Ứng dụng trên smartphone giúp khách hàng tự động thông báo kiểm tra thông tin mọi lúc, mọi nơi

Phần mềm quản lý công việc online hiệu quả

Cơ chế hoạt động đơn giản & dễ sử dụng:

BƯỚC 1. TẠO DỰ ÁN
- dự án có thể là tên nhóm công việc hoặc 1 hợp đồng cụ thể
VD:
+ Công việc trong tháng 6/12.
+ Công việc của phòng kế toán
+ Chiến dịch kinh doanh tháng 11

+ Hồ sơ báo cáo tháng 6

BƯỚC 2. TẠO CÔNG VIỆC
- Trong dự án có nhiều công việc và mỗi công việc có thời gian quy định cụ thể

BƯỚC 3. GIAO VIỆC
- Mỗi công việc có thể được giao cho 1 hoặc nhiều người, hoặc có thể cho chính bạn
- Rất đơn giản bạn chỉ việc nhập địa chỉ email của người được giao. thì người đó sẽ có tài khoản truy cập IZwork
- Người nhận việc chỉ nhìn thấy được các công việc được giao

BƯỚC 4. BÁO CÁO
- Nút báo ở mọi nơi có công việc. người được giao việc có thể báo cáo công việc trực tiếp và nhanh chóng

  

Liên hệ: IZwork Team | Hotline: 0377-35-1688

Các tin khác

Đang cập nhật...