Loading...

Cách tương tác và báo cáo trực tiếp với đối tác, khách hàng trên dự án

  • 07/11/2022
  • Admin
  • Blog

Cách tương tác và báo cáo trực tiếp với đối tác, khách hàng trên dự án

Cách tương tác và báo cáo trực tiếp với đối tác, khách hàng trên dự án
- Bạn có thể mời bên đối tác, khách hàng cùng tham gia xem tiến độ của dự án/công việc
- Thông tin khách hàng sẽ liên kết với dữ liệu từ Tab khách hàng

Phần mềm quản lý công việc Online

  • Thêm thông tin khách hàng đầy đủ bên Tab khách hàng
  • Thêm thông tin khách hàng trên phần tạo dự án hoặc tạo công việc, tìm tên hoặc thêm trực tiếp thông tin ở phần "Kèm TT Khách hàng"

Liên hệ: IZwork Team | Hotline: 0377-35-1688

Các tin khác

Đang cập nhật...