Giao việc online, quản lý nhân sự

hướng dẫn Giao việc onine, quản lý nhân sự trên IZwork

Quản lý công việc

tổng quan phần mềm quản lý công việc online


Giao việc Online:

Phân công giao việc và quản lý thời gian là mục tiêu chính của IZwork.
- Sắp xếp các công việc đến hạn theo thời gian thực
- Theo dõi tình trạng công việc (đã xong, chờ xử lý và thất bại)
- Tự động nhắc nhở nhân sự hoàn thành tiến độ đúng thời hạn

sơ đồ izwork