Tổng quan Quản lý công việc onine

Video tổng quang phần mềm quản lý công việc online IZwork

Quản lý công việc

giao việc online

quản lý đơn hàng

Báo cáo công việc online

ảnh: tương thích với các thiết bị di động

Tính năng cơ bản:

- Quản lý Dự Án
- Phân công việc cho từng cá nhân hoặc nhóm người
- Nhận báo cáo hằng ngày , và thống kê báo cáo
- Lưu trữ và Chia sẽ file cho mọi người tham gia dự án
- Theo dõi đánh giá năng lực của cá nhân và tập thể
- Quản lý khách hàng